Ortopedi

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika ortopediska besvär, inklusive:
Knäproblem
Axelproblem
Fotproblem
Handproblem