Öron, näsa och hals

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika besvär som rör öron, näsa och hals, inklusive:

Yrsel
Allergi
Näsblödning
Nästäppa
Hörselnedsättning
Tinnitus
Halsproblem
Hörselgångsbesvär
Sömnutredning & snarkning

Boka läkarundersökning!

Att boka en tid för en läkarundersökning hos våra ÖNH-specialister är enkelt. Klicka på knappen "Egenremiss" till höger. Efter att remissbedömningen har genomförts kommer du att få en kallelse hem i posten för en läkarundersökning. Den aktuella väntetiden är vanligtvis 1-4 veckor. Om du anser att ditt tillstånd kräver snabbare läkarbedömning, vänligen ange detta högst upp i egenremissen under rubriken "Besvär". Vi är här för att ge dig den bästa vården och hjälpa dig att lindra öronvärken.

EgenremissSök till oss, redan idag!!

Lock för öronen

11

Lockkänsla för örat, eller känslan av tryck och trångt utrymme i örat, är ett vanligt symtom som många människor upplever. Det finns flera medicinska orsaker till denna känsla, och förståelsen av dem kan vara viktig för att få rätt vård. Här är några vanliga orsaker till lockkänsla för örat:

1. Vaxproppar: Öronvax som ansamlas och blir förhårdnat kan orsaka blockering och leda till en känsla av tryck eller lockning i örat.
2. Öroninfektioner: Infektioner i örat, särskilt i mellanörat, kan orsaka inflammation och resultera i lockkänsla.
3. Tryckutjämning: Förändringar i lufttrycket, som när du flyger eller dyker, kan påverka tryckutjämningen i örat och skapa en temporär lockkänsla.
4. Öronkatarr: En inflammation i örontrumpeten kan störa luftflödet till mellanörat, vilket leder till lockkänsla.
5. Sinusinfektioner: Infektioner i bihålorna kan påverka öronen och skapa känslan av tryck eller blockering.

Om du upplever återkommande eller ihållande lockkänsla för örat är det viktigt att söka professionell medicinsk hjälp. Våra ÖNH-specialister är experter på öron-, näs- och halssjukdomar och kan hjälpa till att fastställa orsaken till din lockkänsla genom en noggrann läkarundersökning. Att boka en tid för en läkarundersökning hos våra ÖNH-specialister är enkelt. Klicka på knappen “Egenremiss” på vår hemsida. Efter att remissbedömningen har genomförts kommer du att få en kallelse hem i posten för en läkarundersökning. Den aktuella väntetiden är vanligtvis 1-4 veckor. Om du anser att ditt tillstånd kräver snabbare läkarbedömning, vänligen ange detta högst upp i egenremissen under rubriken “Besvär”. Vi kommer i så fall försöka kontakta dig per telefon inom någon dag efter att remissbedömningen har utförts. Vi är här för att ge dig den bästa vården och hjälpa dig återfå öronhälsan. Kontakta oss idag och ta det första steget mot ett friskare öra.

Ont i öronen?

1

Öronvärk är ett vanligt symptom som kan ha olika orsaker. Vissa av dessa orsaker kräver specialiserad vård från våra ÖNH-specialister. Här är viktig information om öronvärk.

Vanliga Orsaker till Öronvärk som Behandlas av ÖNH-specialister:
1. Öroninflammation (Otit): Infektion i örat, oftast i mellanörat, kan orsaka smärta och obehag.
2. Mellanöreproblematik: Tryckutjämningsproblem eller vätskeansamling i mellanörat kan resultera i öronvärk.
3. Öronvaxpropp: Ansamling av öronvax som blockerar hörselgången och orsakar smärta.
4. Hörselgångsinflammation: Inflammation i hörselgången kan leda till smärta och klåda.
5. Svullnad i Näsan: Problematik i näsan kan påverka öronens tillstånd och orsaka värk.

Symtom att Uppmärksamma:
• Öronsmärta: Smärta eller obehag i örat.
• Hörselnedsättning: Nedsatt hörsel i samband med öronvärk.
• Feber: Vid infektiösa orsaker kan feber förekomma.

När Ska Du Söka Hjälp hos Våra ÖNH-specialister: 
• Vid ihållande eller återkommande öronvärk.
• Om öronvärken är kopplad till andra symtom som feber eller nedsatt hörsel kan du behöva söka vård.
• Om besvären förvärras trots egenvård. 

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister: 
1. Läkarundersökning: En noggrann undersökning för att fastställa orsaken till öronvärken. 
2. Behandling av Underliggande Orsaker: Specialiserade behandlingsplaner inkluderar mediciner, örondroppar eller kirurgiska ingrepp vid behov. 
3. Rådgivning om egenvård: Tips och råd för att lindra symtom och underlätta läkningsprocessen.

Hörselnedsättning

2

Hörselnedsättning, oavsett grad, kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten. Orsakerna till hörselnedsättning kan variera och inkluderar:

1. Åldersrelaterad hörselnedsättning: Många upplever en naturlig försämring av hörseln med åldern.

2. Ljudexponering: Starka ljud och buller över tid kan skada hörselorganen.

3. Öronvax: Ansamling av öronvax kan blockera hörselgången och leda till nedsatt hörsel.

4. Öroninfektion: Inflammation i örat kan påverka hörselnerverna. Att söka hjälp för hörselnedsättning är viktigt för att fastställa orsaken och få rätt behandling. 

Snarkning

4

Snarkning är ett vanligt fenomen som kan påverka både den som snarkar och deras omgivning. Vissa orsaker till snarkning kan kräva specialiserad vård från våra ÖNH-specialister. Här är viktig information om snarkning:

Vanliga Orsaker till Snarkning som Behandlas av ÖNH-specialister:

1. Svullnad i Svalget: Ökad vävnadssvullnad i svalget kan orsaka luftvägshinder och därmed snarkning.

2. Förstorade Adenoider eller Tonsiller: Förstorade vävnader i svalget kan leda till snarkning, särskilt hos barn.

3. Försvagade Muskler: Försvagade muskler i svalget och gommen kan bidra till snarkning.

4. Obstruktiv Sömnapné (OSA): En allvarligare form av snarkning där andningen avbryts under sömnen på grund av blockeringar i luftvägarna.

5. Nasala Problem: Näspolyper eller en avvikelse i nässkiljeväggen kan orsaka andningssvårigheter och leda till snarkning.

Symtom att Uppmärksamma:

 • Högt och ihållande snarkning: Ljudligt snarkande under sömnen.
 • Trötthet under dagen: På grund av nedsatt sömnkvalitet vid snarkning, kan trötthet vara ett vanligt symtom.
 • Andningsuppehåll: Vid svårare fall av snarkning, särskilt om det följs av andningsuppehåll (sömnapné).

När Ska Du Söka Hjälp hos Våra ÖNH-specialister:

 • Vid ihållande eller återkommande snarkning som påverkar livskvaliteten.
 • Om snarkningen är kopplad till andra symtom som andningsuppehåll eller dagtids-trötthet.
 • Om det finns oro för sömnapné eller andra andningsrelaterade problem.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

Läkarundersökning: En noggrann undersökning för att fastställa orsaken till snarkningen.

Sömnregistrering: För att bedöma sömnmönster och eventuell sömnapné.

Behandling av Underliggande Orsaker: Specialiserade behandlingsplaner inkluderar lämplig medicinering, sömnapnéapparater eller kirurgiska ingrepp vid behov.

Livsstilsråd: Anpassningar av livsstil och sömnmiljö för att minska snarkningen.

Boka läkarundersökning!

Att boka en tid för en läkarundersökning hos våra ÖNH-specialister är enkelt. Klicka på knappen "Egenremiss" till höger. Efter att remissbedömningen har genomförts kommer du att få en kallelse hem i posten för en läkarundersökning. Den aktuella väntetiden är vanligtvis 1-4 veckor. Om du anser att ditt tillstånd kräver snabbare läkarbedömning, vänligen ange detta högst upp i egenremissen under rubriken "Besvär". Vi är här för att ge dig den bästa vården och hjälpa dig att lindra öronvärken.

EgenremissSök till oss, redan idag!!

Nästäppa

5

Nästäppa, även känd som trång eller blockerad näsa, kan ha flera orsaker, och vissa tillstånd kan kräva specialiserad vård från våra ÖNH-specialister. Här är viktig information om nästäppa:

Vanliga Orsaker till Nästäppa som Behandlas av ÖNH-specialister:

 

 1. Näspolyper: Tillväxt av mjuka, icke-cancerösa slemhinneklumpar i näsan som kan orsaka täppthet och andningsbesvär.
 2. Avvikande näsbrosk: Sned nässkiljevägg kan orsaka nästäppa.
 3. Sinuit: Inflammation i bihålorna som kan leda till nästäppa.
 4. Allergier: Reaktioner på allergener kan resultera i svullen nässlemhinna och nästäppa.

Symtom att Uppmärksamma:

 • Andningssvårigheter: Svårigheter att andas genom näsan.
 • Snarkning: Nästäppa kan bidra till snarkning under sömnen.
 • Ökad munandning: På grund av svårigheter att andas genom näsan.

När Ska Du Söka Hjälp hos Våra ÖNH-specialister:

 • Vid ihållande eller återkommande nästäppa.
 • Om nästäppan är kopplad till andra symtom som huvudvärk eller öronproblem.
 • Om besvären förvärras trots egenvård.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

Läkarundersökning: En noggrann undersökning för att fastställa orsaken till nästäppan.

Bildundersökningar: Vid behov kan vi använda bildundersökningar för att bedöma näsans struktur.

Behandling av Underliggande Orsaker: Specialiserade behandlingsplaner för att hantera nästäppa, inklusive mediciner eller kirurgiska ingrepp.

Allergiutredning: Om allergier misstänks kan vi utföra tester för att identifiera och hantera allergener.

Ont i halsen?

6

Halsont är ett vanligt besvär som kan orsakas av olika faktorer. Vissa orsaker till halsont kräver specialiserad vård från våra ÖNH-specialister. Här är viktig information om halsont:

Vanliga Orsaker till Halsont som Behandlas av ÖNH-specialister:

 1. Infektioner: Virala eller bakteriella infektioner i halsen, som tonsillit eller faryngit, kan orsaka smärta och svullnad.
 2. Halsabscess- halsböld: En ansamling av var i halsen som kan orsaka allvarlig smärta och svårigheter att svälja.
 3. Laryngit: Inflammation i struphuvudet som kan orsaka ont i halsen och förändringar i rösten.
 4. Reflux: Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) kan leda till sura uppstötningar och därigenom orsaka halsbränna och halsont.
 5. Sköra blodkärl: Enskilda blodkärl i halsen kan brista och orsaka smärta.
 6. Tumörer eller cyster: Onormala tillväxter i halsen kan orsaka obehag och smärta.

Symtom att Uppmärksamma:

 • Svårigheter att svälja: Smärta eller obehag vid sväljning.
 • Halsbränna: En brännande känsla i halsen.
 • Feber och allmän sjukdomskänsla: Vid infektiösa orsaker till halsont.

När Ska Du Söka Hjälp hos Våra ÖNH-specialister:

 • Vid ihållande eller återkommande halsont.
 • Om halsontet är kopplat till andra symtom som öronvärk eller röstförändringar.
 • Om besvären förvärras trots egenvård.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

Läkarundersökning: En noggrann undersökning för att fastställa orsaken till halsontet.

Endoskopi: Vid behov kan en endoskopisk undersökning användas för att inspektera hals och struphuvud.

Behandling av Underliggande Orsaker: Specialiserade behandlingsplaner inkluderar mediciner, terapier eller kirurgiska ingrepp vid behov.

Rådgivning om egenvård: Tips och råd för att lindra symtom och främja läkningsprocessen.

Yrsel

7

Yrsel är en känsla av ostadighet eller svindel och kan ha olika orsaker. Vissa tillstånd som orsakar yrsel kan undersökas och behandlas av våra ÖNH-specialister. Här är viktig information om yrsel:

Vanliga Orsaker till Yrsel som Behandlas av ÖNH-specialister:

 1. Kristallsjuka: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)/ kristallsjuka eller kan orsaka yrsel och ostadighet.
 2. Menières sjukdom: Ett tillstånd som påverkar innerörat och kan ge upphov till återkommande yrsel, hörselnedsättning och öronsusningar.
 3. Vestibulär neurit : Virus på balansnerven kan orsaka yrsel och ostadighet.
 4. Öroninflammation: Infektioner i örat kan påverka balansorganet och leda till tillfällig yrsel.
 5. Skador på hörselorganet: Trauma eller skador på hörselorganet kan orsaka yrsel och kräver specialiserad vård.
 6. Godartade tumörer: Vissa tumörer som påverkar det inre örat kan utlösa yrsel.

Symtom att Uppmärksamma:

 • Ostadighet: Känslan av att vara ostadig eller snurra.
 • Illamående och kräkningar: Yrsel kan ibland leda till illamående och kräkningar.
 • Balansproblem: Svårigheter att upprätthålla balansen.

När Ska Du Söka Hjälp hos Våra ÖNH-specialister:

 • Vid ihållande eller återkommande yrsel.
 • Om yrseln är kopplad till hörselproblem eller öronsusningar.
 • Om du upplever plötslig och allvarlig yrsel.
 • Vid misstanke om problem i det inre örat eller hörselorganet.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

Läkarundersökning: En grundlig undersökning för att fastställa orsaken till yrseln.

Videonystagmografi (VNG): En specialiserad testning för att bedöma ögonrörelser och balans.

Behandling av Underliggande Orsaker: Specialanpassade behandlingsplaner för att hantera yrselrelaterade tillstånd.

Rehabilitering: För vissa tillstånd kan rehabilitering rekommenderas för att förbättra balansen.

Näsblod

8

Näsblod, även känt som epistaxis, kan vara resultatet av flera faktorer, inklusive:

 1. Torra slemhinnor: Torra och sköra slemhinnor i näsan kan bli mer benägna att brista och orsaka blödning, särskilt vid torrt väder eller i uppvärmda inomhusmiljöer.
 2. Septumblödning: Näsan innehåller ett benigt skiljevägg (septum) som kan utveckla små sår eller blödningar, särskilt vid trauma, irritation eller näspicking.
 3. Luftfuktighet: Låg luftfuktighet, vanligt i vintermånaderna eller i torra klimat, kan torka ut nässlemhinnorna och öka risken för näsblod.
 4. Trauma eller skada: En fysisk skada på näsan, till exempel en slag mot näsan, kan orsaka näsblod.
 5. Allergier: Allergiska reaktioner kan leda till inflammation i nässlemhinnorna, vilket ökar risken för näsblod.
 6. Blödningsrubbningar: Vissa medicinska tillstånd eller läkemedel kan påverka blodets koagulationsförmåga och öka risken för näsblod.
 7. Infektioner: Infektioner i näsan eller bihålorna kan orsaka inflammation och ökad känslighet för näsblod.
 8. Näsprayer: Långvarig användning av nässprayer för att behandla tillstånd som allergisk rinit kan leda till uttorkning och sår i nässlemhinnorna.

Det är viktigt att söka medicinsk bedömning om näsblodet är svårt att kontrollera, återkommer regelbundet eller om det finns andra oroande symtom. En läkare kan utvärdera den underliggande orsaken och föreslå lämplig behandling.

Om du upplever återkommande näsblod, kontakta våra ÖNH-specialister för en närmare undersökning. Boka en läkarundersökning genom att klicka på “Egenremiss” på vår hemsida. Efter remissbedömning får du en kallelse för en läkarundersökning per post, och väntetiden är vanligtvis 1-4 veckor. Vid akuta besvär, ange detta i egenremissen för snabbare kontakt efter bedömning.

Hörselgångseksem

9

Hörselgångseksem är ett tillstånd där hörselgången blir inflammerad och irriterad. Detta kan leda till olika symtom och obehag. Här är några viktiga punkter om hörselgångseksem:

Symtom på Hörselgångseksem:

 1. Klåda: En vanlig och störande symptom är klåda i hörselgången.
 2. Rodnad och svullnad: Inflammationen kan resultera i rodnad och svullnad i hörselgången.
 3. Ökad hörselgångsslem: Produktionen av öronvax ökar, vilket kan förvärra besvären.
 4. Nedsatt hörsel: Blockering av hörselgången kan påverka hörseln.

Orsaker till Hörselgångseksem:

 1. Fukt och fuktighet: Överdriven fuktighet i hörselgången kan skapa en gynnsam miljö för bakterier och svamp.
 2. Allergiska reaktioner: Reaktioner på allergener kan utlösa eksem i hörselgången.
 3. Näsinfektioner: Infektioner i näsan kan sprida sig till hörselgången och orsaka inflammation.
 4. Nötning eller skador: Repor eller skador på hörselgången kan skapa sår och öka risken för eksem.

När Ska Du Söka Hjälp:

 • Om du upplever ihållande klåda, rodnad eller svullnad i hörselgången.
 • Vid ökad produktion av öronvax eller nedsatt hörsel.
 • Om du har försökt egenvård utan förbättring.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

 1. Läkarundersökning: Vi utför en noggrann undersökning för att fastställa diagnosen och orsaken till hörselgångseksemet.
 2. Rekommendationer för egenvård: Vi ger råd om rengöring och undvikande av irritation.
 3. Behandling av underliggande orsaker: Om eksemet orsakas av allergier eller infektioner, föreslår vi lämplig behandling.
 4. Följande undersökningar: Vid behov kan ytterligare tester eller uppföljningar rekommenderas.

Öroninflammation

10

Öroninflammation, även känd som öroninflammation eller otit, är en vanlig åkomma, särskilt bland barn. Här är viktig information om öroninflammation:

Symtom på Öroninflammation:

 1. Öronvärk: Smärta i örat kan vara intensiv och obehaglig.
 2. Hörselnedsättning: Tillfällig nedsättning av hörseln är vanligt.
 3. Feber: Många personer upplever feber i samband med öroninflammation.
 4. Irritabilitet hos barn: Små barn kan bli mer gråtiga eller irriterade än vanligt.

Orsaker till Öroninflammation:

 1. Infektioner: Bakteriella eller virala infektioner kan orsaka öroninflammation.
 2. Förkylning: Infektioner i övre luftvägarna kan påverka örat och leda till inflammation.
 3. Svullnad i örontrumpeten: Svullnad kan orsaka vätskeansamling i mellanörat.

När Ska Du Söka Hjälp:

 • Vid svår öronvärk eller ihållande smärta.
 • Om du upplever förlust av hörsel.
 • Om öroninflammation återkommer regelbundet.
 • Om symtomen försämras trots egenvård.

Vård och Behandling hos Våra ÖNH-specialister:

 1. Läkarundersökning: En noggrann undersökning för att fastställa diagnosen och graden av inflammation.
 2. Smärtlindring: Rekommendationer för smärtlindrande åtgärder och eventuellt läkemedelsbehandling.
 3. Behandling av underliggande orsaker: Om öroninflammation är följden av en infektion, kan lämplig behandling föreslås.
 4. Uppföljning: Vid behov kan vi rekommendera uppföljning för att säkerställa att infektionen läker korrekt.

Boka läkarundersökning!

Att boka en tid för en läkarundersökning hos våra ÖNH-specialister är enkelt. Klicka på knappen "Egenremiss" till höger. Efter att remissbedömningen har genomförts kommer du att få en kallelse hem i posten för en läkarundersökning. Den aktuella väntetiden är vanligtvis 1-4 veckor. Om du anser att ditt tillstånd kräver snabbare läkarbedömning, vänligen ange detta högst upp i egenremissen under rubriken "Besvär". Vi är här för att ge dig den bästa vården och hjälpa dig att lindra öronvärken.

EgenremissSök till oss, redan idag!!

Inget bank-ID?

Det löser vi

Du kan även skriva din egenremiss via 1177 ifall du föredrar det, eller, ifall du inte har tillgång till bank-id, skriva ett brev till oss märkt ”egenremiss” innehållande information om ditt personnummer, dina kontaktuppgifter inkl telefonnummer och adress, samt en beskrivning av dina aktuella besvär. Brevet skickas till Svaneholmsvägen 1, 274 31 Skurup.