Logopedi

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika logopediska utredningar.

Läs-, skriv- och språkutredningar
Förskole- och skolbarn

Behöver du träffa en logoped?

Vi har avtal med Region Skåne för läs-, skriv- och språkutredningar för både vuxna och barn f.r.o.m årskurs 3. Vi tar även emot förskolebarn för bedömning och behandling av tal och språk. Att skicka in en remiss för en utredning hos våra logopeder är enkelt! Klicka på knappen "Egenremiss" till höger. Efter att en remissbedömning har genomförts kommer du att få en bekräftelse hem i brevlådan. Väntetiden är i dagsläget cirka 8 månader.

EgenremissSök till oss redan idag!

Vanliga frågor

– Gällande läs- och skrivutredning/dyslexiutredning för barn upp till 19 år ska underlag från pedagoger i skolan, syn- och hörselundersökning hos skolsköterska samt bedömning från skolpsykolog bifogas.

– Vi har avtal med Region Skåne och utredningar för barn upp till 19 år är således kostnadsfria. Vuxna betalar 200:- per besök.

– Ja. Är du eller ditt barn under 19 år behöver det dock bifogas ett underlag från pedagog i skolan, syn- och hörselundersökning från skolsköterska samt bedömning från skolpsykolog.