Våra Tjänster

Vår specialistläkarmottagning erbjuder specialister inom gynekologi, ortopedi, öron-, näsa och hals samt logopedi. Vi arbetar med att erbjuda högkvalitativ vård och service till våra patienter. Vi har erfarna och kompetenta läkare, sjuksköterskor och logopeder som arbetar tillsammans för att ge dig den bästa möjliga vården. Välkommen till vår specialistmottagning för en professionell och personlig vårdupplevelse.

Gynekologi

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika gynekologiska besvär, inklusive:

Urininkontinens
Framfallsproblematik
Ultraljud i tidig graviditet
Oklar buksmärta
Blödningsrubbningar
Misstänkta eller verifierade cellförändringar, där vi kan erbjuda cellprov, kolposkopi (mikroskopi av livmodertappen) och konisering
Avvikande flytningar och klåda
Klimakteriella besvär

Ortopedi

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika ortopediska besvär, inklusive:
Knäproblem
Axelproblem
Fotproblem
Handproblem

Öron, näsa och hals

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika besvär som rör öron, näsa och hals, inklusive:

Yrsel
Allergi
Näsblödning
Nästäppa
Hörselnedsättning
Tinnitus
Halsproblem
Hörselgångsbesvär
Sömnutredning & snarkning

Logopedi

På vår specialistmottagning hjälper vi patienter med olika logopediska utredningar.

Läs- och skrivutredning/dyslexiutredning
Språklig utredning skolbarn
Språklig utredning förskolebarn